Bu gönderiyi derecelendirin!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir?

Otizm spektrum bozuklukları nörogelişimsel bir bozukluktur. Otizm spektrum bozuklukları belirtileri erken çocukluk çağında başlamaktadır.Otizm spektrum bozukluklarında; toplumsal iletişim ve etkileşimde sürekli yetersizlik, toplumsal- duygusal karşılık vermede yetersizlik, sözel olmayan iletişimsel davranışlarda yetersizlik görülmektedir.

Otizm spektrum bozukluklarıİlişkileri geliştirmekte, devam ettirmekte,anlamakta güçlük (ortama uygun davranamama; arkadaş ilişkilerine ilgi duymama, arkadaş edinememe) görülmektedir. Otizm spektrum bozukluklarında sınırlı, tekrarlayıcı davranış, ilgi, etkinlik ile seyreder.

Otizmin Belirtileri Nelerdir?

36 aydan küçük çocuklarda görülen ilişki ve iletişim bozukluğu ile ilgili olabilecek ilk belirtiler;

 • Karşılıklı konuşma sesleriyle, ritmik etkileşimin olmaması,
 • Sosyal ilişki için gerekli, karşılıklı gülümsememenin olmaması,
 • Göz göze gelememe ya da yüz yüze gelmekten kaçınma,
 • Uyku ve yeme sorunları,
 • Seslere özellikle adına tutarlı olarak bakmama,
 • Baş başa yapmama, Selamlaşma için el sallamanın gelişmemesi, Kendiliğinden hatırlatmadan başlatmaması,
 • Ciddi yüz ifadesi, anne ya da baba eve gelince sevinçle, coşkuyla karşılamama,
 • Anne babayı tanıdığını diğer çocuklar gibi belli etmeme,
 • Sert nesnelerle oynayarak yumuşak nesneleri tercih etmeme,
 • İsteklerini işaret etmemek, gösterilen, işaret edilen yere bakmama,
 • Hoşuna giden herhangi bir şeyi getirip göstermeme görülmektedir.

Otizm Spektrum Bozukluklarını Yatkınlaştırıcı Nedenler Nelerdir?

Otizmin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Kardeşi otizmli olanlarda görülme riski daha fazla olduğu görülmüştür.

 • Ebeveyninde; psikoz öyküsü, duygudurum bozukluğu öyküsü, mental veya davranışsal bozukluk öyküsü olanlarda daha sık görülmektedir.
 • Otizm Spektrum Bozukluklarını yatkınlaştıran nedenler arasında anne ve baba yaşı 40’ın üstünde olması, erken doğum, Sosyo-ekonomik seviye düşüklüğü görülmektedir.
 • Annenin hamilelikte geçirdiği enfeksiyonlar, cıvaya maruziyet, hava kirliliği, beslenme, D vitamini eksikliği bir diğer çevresel etmenler arasındadır.

Otizm Spektrum Bozukluklarında Tedavi

Çocuğun gelişimsel düzeyinin değerlendirilmesi, çocuğun zayıf ve güçlü yanlarını tanımamız açısından gereklidir. Tedavi aşamasında küçük çocuklarda ilk adımda ilişki ve iletişimin geliştirilmesine çalışılmalıdır. Yeterli ilişki ve iletişim kuramayan bebek eğitim koşullarından yeterince yararlanmaz.

Anne ve babaların otizmli çocuklarla iletişim becerilerini geliştirebilmek için hayali oyun ve arkadaşlarla oyun becerileri kazandırılmalıdır. Bu beceriler otizimde ki en önemli eksikliktir. Okul çağından önce bu becerilerin çocuğa kazandırılması uyum süreci açısından çok önemlidir.

Özetle otizmi olan bireyler ağırlıklı olarak ailelerinin, öğretmenlerinin ve diğer destek sistemlerinin yardımıyla önemli gelişmeler göstermektedir. Otizimde erken tanı, tedavi  ve eğitim olanaklarına katılmaları çok önemlidir.

Asperger Sendromu Bozukluğu

Asperger Sendromu normal zeka işlevine sahip bireylerde dil gelişiminde belirgin bir gecikme olmaksızın karşılıklı sosyal etkileşimlerde ve işlevlerde niteliksel bozulmadır. Sosyal bütünleşme sorunundan kaynaklanmaktadır.

Asperger Sendromunda; sözel olmayan iletişimde bozulma görülmektedir. Olağan dışı konuşma özellikleri görülmektedir. Sosyal uyumda belirgin sorun yaşanmaktadır. Kısıtlı ilgiler gözlemlenmektedir. Daha çok ben merkezci uğraşları vardır. Empati yoksunluğu, çevresindeki diğer bireylerin duygusal boyuttaki iletişimine sezgisel olarak anlayamama göze çarpmaktadır.

Motor koordinasyon becerileri zayıftır. Asperger Sendromu olan kişiler davranış sorunları nedeniyle kliniğe başvurmaktadır. Özellikler Asperger Sendromu olanlar saldırganlık, söz dinlememe, negativizm, ben merkezci tutum bu hastaların en önemli başvuru nedenleri arasında yer alır. Asperger Sendromu olanların anne ve babalarında da benzer bir yapının varlığı görülmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP