Sınav stresi, öğrencilerin akademik performansını etkileyen yaygın bir sorundur. Ancak, bu stresle başa çıkmak için zaman yönetimi ve motivasyon stratejileri uygulamak oldukça etkilidir. Psikologlardan gelen önerilere dayanarak, öğrenciler için bu tekniklerin nasıl uygulanabileceğine dair ayrıntılı bir bakış atalım: Zaman Yönetimi Planlı Çalışma: Günlük ve haftalık çalışma planları oluşturmak, öğrencilere belirli bir düzen sağlar. Örneğin, haftalık

Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), iş ve sosyal yaşamda çeşitli zorluklara yol açabilir. Ancak, uygun tedavi yöntemleriyle bu belirtiler yönetilebilir. İşte DEHB yönetimi için ilaç ve terapi seçenekleri:   İlaç Tedavisi 1.Stimulant İlaçlar: Metilfenidat ve amfetamin gibi stimulant ilaçlar, beyindeki dopamin ve norepinefrin seviyelerini artırarak dikkat ve odaklanmayı iyileştirir. Bu ilaçlar, DEHB belirtilerini

Psikolojik destek ihtiyacı duyan bireyler için evde psikolog hizmetleri, konfor ve kişiselleştirilmiş yaklaşım bakımından önem arz eden avantajlar sunmaktadır. Geleneksel terapi yöntemlerinden sıyrılarak, psikologların danışanlarının evlerine gitmesi; güven temalı, rahat ve destekleyici bir terapi süreci sağlamakta olanak yaratır.   Evde Psikolog Hizmetlerinin Avantajları   Kişiselleştirilmiş Tedavi: Ev ortamı, danışanların kendilerini daha rahat hissetmelerine olanak sağlar,

Sınav kaygısı, öğrenciler arasında yaygın olarak karşılaşılan bir durumdur ve genellikle önemli sınavlar öncesinde yoğun bir endişe ve stres şeklinde kendini gösterir. Bu blog yazısında, sınav kaygısının belirtileri, nedenleri ve bu durumun öğrenciler üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.   Sınav Kaygısının Belirtileri   Sınav kaygısı, fiziksel, bilişsel ve duygusal olmak üzere üç ana kategori

Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocuklar, sosyal ve iletişim becerilerindeki zorluklar nedeniyle sıklıkla zorbalığa maruz kalabilirler. Bu durum, ev ortamında ve çevrimiçi platformlarda da görülebilir ve çocuğun zaten hassas olan duygusal durumunu daha da kötüleştirebilir. Bu yazıda, otizmli çocuklarda evde zorbalık konusuna odaklanacağız; belirtilerini, etkilerini ve ailelerin bu konuda nasıl müdahale edebileceğini inceleyeceğiz. Otizmli Çocuklarda

Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB-ADHD) çoğunlukla çocukluk çağı boyunca süregelen bir durumdur; fakat bazı vakalar yetişkinlikte ilk kez teşhis edilebilir. Bu durum, yetişkinlerde işlevsellik, ilişkiler ve genel yaşam kalitesi üzerinde büyük etkiler yaratabilir. Bu blog yazısında, yetişkinlerde DEHB’nin belirtileri, tanısı ve bu tanının konulma süreci hakkında bilgi verilecektir.   Yetişkinlerde DEHB Belirtileri:  

Evde terapi seansları, bireylerin kendi evlerinde profesyonel psikolojik destek almalarına olanak tanır. Bu hizmet, özellikle rahatlık ve gizlilik arayan bireyler için birçok avantaj sunar. İşte evde terapi seanslarının psikolojik sağlığa etkileri: Rahatlık 1. Konforlu Ortam: Kendi evinin rahatlığında terapi almak, bireylerin kendilerini daha güvende ve rahat hissetmelerine olanak tanır. Bu durum, özellikle anksiyete veya stres

Eğitim ortamında Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (ADHD) yönetimi, öğretmenler ve ebeveynler için önem arz eden bir konudur. ADHD, çoğunlukla çocukluk döneminde başlayan ve dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtü kontrolü eksikliği ile karakterize edilen nörogelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Bu yazıda, eğitim ortamında ADHD’nin nasıl yönetilebilirliğine yönelik stratejiler ve öneriler sunulacaktır.    Anlayış ve Farkındalık

Ergenlik dönemi, her genç için büyük değişikliklerin yaşandığı karmaşık bir süreçtir. Ancak, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan gençler için bu dönem ekstra zorlayıcı olabilmektedir. OSB, sosyal etkileşimlerde, duygusal ifadede ve akranlar arasındaki ilişkilerde bazı özel zorluklarla karakterizedir. Bu blog yazısında, otizmli ergenlerin karşılaştığı duygusal zorluklar ve bu zorluklarla başa çıkabilmek için ebeveynlere ve bakım verenlere

Sınav kaygısı, çocukların akademik başarılarını olumsuz yönde etkileyebilen yaygın bir sorundur. Bu yazıda, sınav kaygısının kökenleri, belirtileri ve çocuklar için başa çıkma stratejileri incelenecek, aynı zamanda ebeveynlere ve eğitimcilere yönelik pratik öneriler sunulacaktır. Sınav Kaygısının Nedenleri Sınav kaygısı, birçok farklı faktörden kaynaklanabilir. Bu faktörler arasında yüksek beklentiler, mükemmeliyetçilik, geçmişte yaşanan olumsuz sınav deneyimleri, kendine güven

Ergenlik dönemi, hayatın en karmaşık ve zorlayıcı evrelerinden biridir. Her ergen, kimliklerini bulma, sosyal ilişkileri deneyimleme ve duygusal bağımsızlık kazanma sürecinde farklı zorluklarla karşılaşır. Ancak, otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan ergenler için bu süreç daha da karmaşıktır. OSB, sosyal etkileşimde zorlanma, duygusal ifade eksikliği ve rutinlerde katı bağlılık gibi belirtilerle karakterize edilen bir nörogelişimsel bozukluktur.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (ADHD) ile Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) arasındaki ilişki, günümüzde giderek artan bir şekilde dikkat çeken bir konu haline gelmiştir. Hem klinik uygulamalarda hem de araştırmalarda, her iki durumun benzerlikleri ve farklılıkları üzerinde derinlemesine çalışılmaktadır. Her iki bozukluk da çocukluk dönemlerinde ortaya çıkar ve bazı benzer belirtiler sergileyebilir, ancak her birinin

TOP