Bu gönderiyi derecelendirin!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

Bipolar Duygu Durum Bozuklukları Nelerdir?

Çocukluk çağı bipolar duygu durum bozukluğunun erken çocukluktaki tanısı özgül olmayan psikopatolojik belirtiler ve eşik altı bazı mizaç bozuklukları dışında bulgular tam ayrıştırılamadığından zor olmaktadır. Başlangıç genelde ergenlik çağında, depresif bir atakla olmaktadır.Kesin tanı açısından bipolar bozukluk yönünde aile öyküsü ve klinik gidiş ve izlem aydınlatıcı olmaktadır.

Bipolar Duygu Durum Bozuklukları Tedavi

  • Erken başlangıçlı bipolar bozukluğun sağaltımında çok yönlü bir yaklaşım uygundur. Sağaltım planı oluşturulurken çocuk ve ergenin yaşı ve bipolar bozukluğun farklı yaşlara özgü klinik görünümleri dikkate alınmalıdır. Sağaltım planı çocuk, anne baba ve çocuktan sorumlu olan diğer kişileri içermektedir.

 

  • Sağaltım ortamı, davranışsal bozukluğun düzeyine, intihar ya da zarar verme riskine, ilaç kullanırken gerek duyulabilecek danışmanlık oranına, ailenin verebileceği desteğin niteliğine göre belirlenmelidir.

 

  • Bipolar bozuklukta birincil sağaltım basamağının ilaç sağaltımı olmasına karşın, çocuğun ve ailenin psikoeğitimi ve psikiyatrik yaklaşım çok önemlidir.

 

  • Bireysel Psikoeğitim Çocuk ve ergenlerde destekleyici sağaltım yaklaşımı gerekli görülmektedir. Kişilerarası terapi sürecinin bi- polar hastalara uyarlanmasıyla önce hastanın tanıya ilişkin duygularım aktarmasına olanak tanınmakta, yadsıma sürecinin üstesinden gelmesine yardımcı olunmakta daha sonra da hastanın yaşantısındaki kişi- lerarası sorunlar üzerine odaklanılmaktadır. Ayrıca yaşam biçimini düzene sokan davranışçı bir program uygulanır. Atakların yeniden ortaya çıkması, ilaç sağaltımına uyumu zorlaştırmaktadır. En güçlü psikoeğitim yaklaşımı, prodroma belirtilerin saptanmasıyla hastalığın yineleme sürecini önlemeyi hedef alan yaklaşımdır.

 

  • Psikiyatrik yaklaşımın genel yönelimi akut alevlenmeleri sağaltmak, yinelenmeleri önlemek, ataklar arasındaki işlevselliği arttırmak, hastaya ve ailesine yardım ve destek sağlamak, içgörü kazandırmaktır. Bu bağlamda, terapötik uyumu gerçekleştirebilmek, bipolar bozukluğa yönelik konularda eğitim vermek, hastanın tedaviye katılımını sağlamak, günlük etkinlik planı oluşturmak, bipolar bozukluğun psikososyal etkilerine ilişkin farkındalık kazandırmak, hastalığın olumsuz sonuçlarını azaltmak gibi özgül hedefler belirlenmelidir.

 

  • Ailenin Psikoeğitim; Bu tür bir yaklaşımda anne babanın, çocuğun sağaltım ekibinin bir parçası olması beklenir. Bu hastalıkta çocuğa bakım ve destek verme ve tutumlar konusunda bilgilendirilirler. Aile odaklı psikoeğitimsel terapi aile içi iletişimi arttırma, sorun çözme ve başetme becerisi kazandırma yoluyla aile işlevselliğini geliştirmeyi hedefler. Çocuğu da içeren çoklu aile psikoeğitim gruplarında çocuklara hastalığı ile başetme yönünde etkinlik ve yaklaşımlar öğretilmektedir. Bilişsel davranışçı teknikler kullanılarak, çocuk ve ana babanın kendi duygudurumlan konusunda farkındalık kazanmaları ve daha sağlıklı duygusal tepkiler verme yönünde düşünce ve davranışlannı değiştirebilmeleri sağlanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP