Bu gönderiyi derecelendirin!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

Bebeklik Dönemi Normal Gelişimi

Bebek ve küçük çocukların ruh sağlığıyla ilgili çalışma ve uygulamalar, sorun ve bozukluklara erken müdahale edilmesini olanaklı kılmakla birlikte, koruyucu ruh sağlığı rolünü de üstlenmektedir. Bebeklik dönemi dil, bilişsel, duygusal, motor  ve sosyal gelişimin hızla gerçekleştirdiği bir dönem olup ,bebek takibi ve gelişim basamaklarının izlenmesi, aile ve çevreye ilişkilerinin erken dönemde ele alınması sağlıklı gelişim için temel oluşturacaktır.

Bebekler sürekli ebeveyn bakımı ve gözetimi altında olduklarından, ebeveynler bu süreç içinde ekibin çekirdeğini oluşturur. Değişimler öncelikli olarak ebeveynlerin aktif katılımıyla gerçekleşir.

Bebek ve küçük çocuklara yaklaşımda çocuk ruh sağlığı uzmanları ve ebeveynler arasındaki bu etkileşim ve işbirliğine çoğu kez çocuğun sorun ya da tanısıyla ilgili olarak çocuk psikologları, çocuk gelişim uzmanları , konuşma terapistleri , özel eğitim uzmanları ve kreş öğretmenleri de katılır. Bebek ve küçük çocukların değerlendirilmesi ve tanı aşamalarındaki risk ve patolojilerin normal gelişimsel özelliklerden ayırt edilmesi son derce önemlidir.

İnsanın fiziksel ve ruhsal gelişimi üzerine yapılan çalışmalar; insan gelişiminin her birey, her toplum ve kültür için standart olmasa da büyük benzerlikler gösteren ve belirli bir düzen izleyen gelişimsel dönemleri olduğu görüşünde birleşmektedir. Gelişim dönemlerin başlıca özellikleri şunlardır:

  1. Dönemler bir bütünün parçasıdır. Döneme özgü davranışlar vardır ve o dönemin kendi içinde bir özerkliği ve dengesi olması gerekir.
  2. Bir dönemden diğerine süregiden bir geçiş vardır ve bu geçiş sırası değişmez.
  3. Her dönemin kendi içinde bir gelişim süreci vardır.(hazırlık, başlama ve bitim gibi).
  4. Bir üst dönem bir öncekinden daha gelişmiştir.
  5. Bir üst dönemde kendinden önceki dönemlerin bütünleşmesi sağlanır.
  6. Değişiklik sadece nicelik değil, nitelik olarak da oluşur.
  7. Yine her dönem bir öncekine göre özgülleşme, ayrışma ve bütünleşme kapasitesi yönleriyle daha mükemmele gider.
  8. Biyogenetik, çevresel, deneyimsel ve psikolojik etkenler gelişimi olduğu kadar, uyumu ve başetme becerilerini de etkiler.
  9. Her ne kadar her dönemin kendine özgü nitelikleri varsa da, bazı dönemler daha duyarlı ve işlevi açısından daha önemlidir. Örneğin, bağlılığın geliştiği bebeklik dönemi ve cinsel kimliğin kazandığı fallik dönem gibi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP